Thursday, June 20, 2024

RCSS သၢၼ်မိုဝ်းတင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

Must read

RCSS/SSA သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆၸိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်လီ/ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး (RCSS/SSA) တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်းၽႄႈယူႇၼႆႉ။ တင်းမူတ်းလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 755 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်လီ ၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ငူပ်ႉမၼ်း (ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်)မူတ်းဝႆႉလႄႈ လႆႈယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 85 ၵေႃႉၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းၽွင်းၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၸႂ်လီ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶႂ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်လီ/ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်ႈၽႄႈယူႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၵဝ်ႉပဵၼ်ၵၼ်းသေ မွပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ၸၢႆးသႅင်လီ၊ ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်း၊ ၸၢႆးလိၼ်းလႄႈ ၼၢင်းသႅင်ၼုမ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်လီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ငဝ်ႈပဵၼ်ၵၼ်းသေ မွပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈမႃးထႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇႁႅင်းငိုၼ်း 48,000 ဝၢတ်ႇ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်လီ/ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ၵိူဝ်လႄႈ ၽွင်ဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၸုမ်ႇလႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 270 ဝၢတ်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ဝၢတ်ႇပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး၊ တူင်ႇဝူင်းႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတူၵ်းၵၢၼ် တူၵ်းငၢၼ်း ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်းၽႄႈယူႇၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 3,017 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 56 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ ယူႇႁူင်းယႃ 117 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 2,844 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီး 40 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 39 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း