Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ငိူင်ႉပၢႆႈ  ပၢင်တိုၵ်း တီႈႁၢမ်းငၢႆး ႁိမ်း 300 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

Photo Credit to ၼွင်ႉၶမ်း ႁၢမ်းငၢႆး- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းႁၢမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်  ငိူင်ႉပၢႆႈ  ပၢင်တိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ ၵျႂင်းလွႆၸၢၵ်ႈ၊ ဝတ်ႉၵုင်း ၸူင် လႄႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးသၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈ မႃး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် 300 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်း ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတႄႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 20-30 ၵႃႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်သေ  ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃသႃး၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢုင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၽႃပွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လုင်းၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းထၢမ်တူၺ်း ၵူၼ်း ငိူင်ႉပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ မတ်ႇ၊ ၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈမူ၊ ၵႆႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢဝ်ၵိၼ်လၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉလူး ၸွင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းႁႃႉ၊ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈ မႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢႆႉယၢပ်ႇမၼ်းၵူၺ်း၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵႂႃႇတၢင်း ၵေးသီးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးႁူဝ်  ၵူၼ်းပၢၵ်ႇပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး  RCSS တိုၵ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ဝႆႉယူႇၵမ်ႈ ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢမ်းငၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းထပ်းၵၼ်မိူၼ်မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈငိၼ်းပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်ၵမ်း ႁိုင်ႁိုင်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၽိူမ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၶႃႈ။ လႆႈႁၼ်ၶဝ် လူင်းလွႆမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႅပ်ႈၶဝ်တေထွႆၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်း လွႆတွၼ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် 4 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃးသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်း လဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယင်းတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ မၢင်တီႈ မၢင်ၵမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူင်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းလွႆတွၼ်း ႁၢမ်းငၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၵႆၵၼ်တၢင်း ပွႆးလိူၼ်သီႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ”ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း