Sunday, July 21, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (3) မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး 400 ပၢႆ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 2/1/2020 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လၢႆးၶႅၼ်ႉငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ 108 လွၵ်း၊ ဢၼ်ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇ ၵျေႃႇထေး လႆႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ တီႈႁူင်းတူမ်ႈႁုင် မွၵ်ႇၵွၼ်ၶမ်း ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးယီႈသႂ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းသေ ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ထိုင်ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇၸၢမ် (ၵၢင်ၼႃး) ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇလူင်၊ ၶူးလၢႆး လုင်း သြႃႇဢၢႆႈပၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မူၼ်းတႂ်ႈ၊ ၶူးလၢႆးလူင်ၵူႈၵေႃႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူမ်ႈႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလႄႈ မီးၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ မိူၼ် ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး၊ လုင်းၵျွင်းယွတ်ႈ၊ လုင်းသြႃႇမၢဝ်းၶမ်း၊ ၶူးလၢႆးသြႃႇသၢင်ႇဢုင်း၊ ၶူးလၢႆးလူင် လုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေး၊ ၸၢႆးၶျိတ်ႉၽွႆႇ၊ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း၊ ၸၢႆးယီႈသႂ် ဢုပ်ႇၶႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်မၢဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ မီးပႃးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ် ၶူးလၢႆးၶူင် လုင်းသြႃႇၵျေႃႇထေး လႄႈ ၶူးဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ၼေႃႇၶိူဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း တၢင်းၵႃႈၼႄ လၢႆးၶႅၼ်ႉတႆး ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ 108 လွၵ်း မိူၼ် ၼင်ႇ လၢႆးလႅဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးမိုဝ်း၊ လၢႆးတေႃႇသူႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း