Tuesday, June 18, 2024

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီ

Must read

တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဝၼ်းပျေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ  ၶဝ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈတူၺ်းၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်။

Photo Google Map-ၽႅၼ်ႇတီႈၼႄဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃးၸၢမ်းၶုတ်းတူၺ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈၶုတ်းႁႄႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းၵျီး(မ)  လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဢူးဢွင်ႇၸူဝ်းမိၼ်း  လွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈ။

ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်းမိၼ်းတႄႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸတၢႆး ဝႃႈ တေဢဝ်တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁွင်ႉၶွမ်ႊပၼီႊ ဝႆႉယဝ်ႉႁႂ်ႈမႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသၽၢၼ်းပိၼ်ႇ၊ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼူၵ်ႉဢွၵ်ႉ (ဝၢၼ်ႈတႆး) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ  မႃးၶုတ်းႁႄႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇ။ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇမၢၵ်ႈ ပူင်းလီဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼူၵ်ႉဢွၵ်ႉၼႆႉ  မီး ၾၢႆႇႁွင်ႇ      ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ  မွၵ်ႈ 17 လၵ်း ။ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇသဝ်း။ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်းမၢၵ်ႇဝၢၼ်လႄႈ ပူႉ၊ မၢၵ်ႇမူႉ၊ ၵႃႇၽီႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း