Sunday, July 21, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 70 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 70 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း။

Photo by – လႅတ်ႇၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး/ ပၢင်ပွႆးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆပွတ်း ဢွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2019 ထိုင် 10/1/2020 ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ပွၵ်ႈၵမ်း 70 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတိုဝ်းၵမ် 100 တူၼ်ပၢႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း ၸဵမ်မုၼ်ၸၢင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် တေမီး 100 ပၢႆ။ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီယဝ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇ ၶူင်းတႄႉ။ တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်းၸွမ်ၸႅင်ႈၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၵမ်း 2 ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – လႅတ်ႇၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး/ ပၢင်ပွႆးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း ၸွမ်ၸႅင်ႈၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ပၢင်သၢင်းလႄႈ မိူင်းပဵင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ်။

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 69 ပီ 2019 သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉတိၼ်ထၢတ်ႈၸွမ်သဝၼ် ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။

သင်ၶၸဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ပီၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈႁူၺ်ႈလူင်ႇ၊ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်းလႄႈ ဝတ်ႉၵၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း