ပၼ်ႁႃႁဝ်း – ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၵႄႈပၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလီ

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သင်။ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းမိူင်းမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ မၼ်းတေၸၢႆႇႁၢႆၵႂႃႇယူႇ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ပီ 2020 ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ် ပဵၼ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆႉ တေၸဵဝ်း မွတ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင် ၸွႆႈထႅမ်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ၽူႈ တႅၼ်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈၾၢႆႇလႂ် တၢင်းလႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းတေၵႄႈၶႆၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ မႃးႁုပ်ႈတူၺ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ၼၼ်ႉတေပဵၼ်ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈမၼ်း။ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မၼ်းႁၼ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်း ၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ပိၼ်ႇပၢႆႇၵမ်ႉယၼ်ၵၼ် ၵူၺ်း ၶဝ်တႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2013 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢၵ်ႇၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးထိုင်မႃး 6 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႃး တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈသိမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တႃႇတေၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင် ၵၼ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသင်ပဵၼ်ၼႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇႁပ်ႉႁၼ်ဝႆႉလႄႈ 1) ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇယုမ်ႇယမ် ၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၵၼ်၊ 2) ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းပဵၼ် ထၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃႈၸိၵ်းၸွမ်ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထၢၼ်ႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း။ 3 ) ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵၼ်၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵၼ်သေယဝ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ လီ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်းလုၵ်ႉပႃႈတႂ်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူးပႃႈၼိူဝ်၊ လုၵ်ႉတီႈထၢၼ်ႈတႂ်ႈ သုတ်ႉၸူးထၢၼ်ႈၼိူဝ် လၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လီလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ 4) ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵုမ်း ၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုင်ပၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈမၢၵ်ႈမုၼ်းၸုၼ်းတဝ်ႉၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇယၢၼ်းယွၼ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵႂႃႇ ဢဝ်ၸွမ်းလၢႆးတၢင်း 4 ဢၼ်ၼႆႉသေ တေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႆႈယူႇ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

လုၵ်ႉတီႈလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သေလႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၵွၼ်ႇၼႆ မိူင်းၶႄႇတႄႉ ႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းလုၵ်ႉတီႈ တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးႁၼ်ထိုင်တီႈၼိမ်တဵင်ႈ လႄႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ယူႇတီႈၶဝ် ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၵိုတ်းယိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃးယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇၽႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽွၼ်းလီ မၢၵ်ႈမီးၼႂ်းၶွင်တူင်ႇတၢင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ၼႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၼိူဝ်လိၼ် တႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေပွႆႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇၶင်လႄႈ တပ်ႉမ တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶုတ်းၵိၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် မိူဝ်ႈၼႃႈထႃႇပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈတႃႇၶဝ် ၸုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇ မီး တၢင်းမုင်းမွင်းသင်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမႆႈၸႂ် ၼွင်ႇတႃႉၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈလႆႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၼႆႉတႄႉ ၾၢႆႇ တၢင်းမိူင်းၶႄႇႁပ်ႉႁၼ်။

တူၺ်းတၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈတိုၼ်းလၢင်းၶူဝ်းႁႄႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် မဵဝ်းဢၼ် ၸၢင်ႈသုတ်းၸၢင်ႈသဵင်ႈၸၢင်ႈမူတ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ၸၼ်လႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၵႂႃႇ 70 – 80 ပီ ဢမ်ႇၵႃး ထိုင်မႃး မွၵ်ႈ 100 ပီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ၵႃႈလႆႈယွမ်းယွၼ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ပေႃးဝႃႈငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းလၢင်းၶူဝ်းႁႄႈ မူတ်းၵႂႃႇ သဵင်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်း တေထၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးႁပ်ႉႁၼ် 2 ၶေႃႈ ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇယႂ်းယႂ်းၼႆ ယူႇတီႈၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇတူၺ်းတႄႉ ၶႂ်ႈမႅၼ်ႈတေမႅၼ်ႈတႃႇၾၢႆႇမၼ်းယူႇ။ တီႈတႄႉမၼ်း ပေႃးဝႃႈၶဝ် တူၺ်းတီႈထူပ်းမိုဝ်းမႃးၼႆၸိုင် ထိုင်တီႈၼႃႈသိုၵ်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁႂ်ႈပေႃးၸၢႆႇႁၢႆလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၽႂ်တေဢမ်ႇထဵင်လႆႈ ဢဝ်ၵတိတြႃးဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇ ပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်း ယူပ်ႈယွမ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸင်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် 2 ပႃႈ 2 ၾၢႆႇ ဢၼ်ႁၼ်ထိုင်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယဝ်ႉယႃႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ၶေႃႈ ၵႄႈမၼ်းတႄႉ ၶိုင်ပွင်ထႅမ်ႁႅင်းပၼ်ၼႃႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၼ်ႉယႃႇ ၸူႇမၢၼ်ႇ ႁႅင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ၵွၼ်းၵိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၶႄႇတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ပိူင်းပၼ်တၢင်းႁူႉတီႈတပ်ႉမတေႃႇ ႁႂ်ႈမေႃပွင်ႇၸႂ်မႃးဝႃႈ သိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၶဝ်သိုပ်ႇတိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႉလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼင်ႇဢမ်ႇပေႉလႆႈတၢင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ၽႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႉၽႂ်လႆႈတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး တႃႇတေႁႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၸင်ႇဝႃႈတေလႆႈထႅမ်ႁႅင်းၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၶိုၼ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်ၵူၺ်း ၵမ်ႉမႃႇၵၼ်ၵူၺ်း ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပေႉၽႂ် ပေႃးဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၶဝ်တႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇပၼ် တူင်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ၵဵဝ်၊ ၵၢၼ်ႉပၢႆႉတီး၊ ထိူၼ်ႈၶျူင်း၊ မိူင်းၸေႈၼႃး၊ ၵူၺ်ႉလီ၊ မူႇၸေႊ၊ မိူင်းတိင်၊ သိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယႂ်းယႂ်းတႄႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆလၢႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းထႅမ်ပႃးဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပိူဝ်ႈတႃႇမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်းမႃးသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈၵမ်ႉမႃႇၵၼ်လႆႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈႁႃႉပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈမီးပၼ် ႁႃ လူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈႁင်းမၼ်း လွင်ႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸိူဝ်းဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉ လွတ်ႈၵၢင်း တၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႈမီးလူင်မၼ်းဢၼ်ပဵၼ်သၢႆတၢင်းမၢၵ်ႈမီး မၢၼ်ႈလႄႈၶႄႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ EMEC ဢီႊမႅၵ်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း BRI သွင်လွင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းၵူၺ်းယူဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼိမ်တဵင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢီႊမႅၵ်ႇလႄႈ ပီႊဢႃႊဢၢႆႊ ၶွင်မၼ်း ၼၼ်ႉ ၼိမ်တဵင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈႁႃႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ် ဢၼ်လီလႆႈငမ်းငဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ တိုၵ်ႉပဵၼ် ဢၼ် လူဝ်ႇထတ်းသၢင် ပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တၢမ်တူဝ်ၼႂ်းမိူင်း မၼ်းၵေႃႈသမ်ႉ မီးပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၸိူင်ႉ မိူင်ၶႄႇလူင်လႄႈ မိူင်းထၢႆႇဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵၼ်သေ တႃႉၵေႃႈ တႃႇတေငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး ပေႃးတေတူၺ်း တၢင်း ၶျၢင်း တင်းမိူင်းၶၢင် တီႈၼၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁူမ်ႈဝႃႈ မီးၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇၽွင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၵၼ်ယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ တင်းပိုၵ်း ယူႇဝႆႉတီႈပႃႇတီႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ယူဝ် ၵူၺ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈပႅင်းၸင်းၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈတိူဝ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉမီး ၵူၼ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေလၢႆးၼႆႉသမ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၸၢႆႇႁၢႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉပႆႇႁႃလႆႈလၢႆး တၢင်း တၢင်ႇဢၼ် ၼႆလႄႈ ၵႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်း လၢႆးတၢင်းဢၼ်ၼႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တင်းၼမ် ဢွၼ်ႁပ်ႉႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵႄႈ လိတ်ႈၵၼ်လႆႈလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းၼွၵ်ႈပႆႇလႆႈမႃး ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလီ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်ၸွမ်းၼင်ႇၼႆသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
29/11/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE