Wednesday, March 22, 2023

မူတၢႆၼမ်  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႄႈၼိူဝ်ႉမူ

Must read

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မူပဵၼ်ၵႃႇလႃႉတၢႆၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူ ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်လၢမ်းၽႄႈထိုင်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to TCL youth-ႁၢင်ႈမူတၢႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉလွႆသထူင်ႇ

“မူတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ၵႃႇလႃႉတၢႆမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၼၢဝ်၊ ဢမ်ႇယူႇလီ၊ ငဝ်သေလူမ်ႉတၢႆ။ ဢၼ်တၢႆၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်မူလမ်။ တီႈၶွၵ်ႈမူဢၼ်ပိူၼ်ႈလဵင်ႉၶၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၾႃႉၼၼ်ႉ မူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တင်းၶွၵ်ႈ တင်းၶွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းမၢင်လၢၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇၶၢႆပႃးၼိူဝ်ႉမူ – ၸၢႆးမႂ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၵၢတ်ႇ( သေးၶွင်း) ၵေႃႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၼိူဝ်ႉမူဝႆႉဝႃႈ  ယႃႇဢဝ်မူငဝ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးႁဵတ်းၼိူဝ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်တီႈမူငဝ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇထိုင်ၼေႇပီႇတေႃႇ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉ ထိုင်တီႈလႆႈၽႄႈဝႆး ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၢဝ်ဢႃႇၾရိၵ ၽႄႈၸပ်းမူ။ မူတၢႆၼမ်။ ယွၼ်ႉၼႃႈလိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉလၢမ်းၽႄႈမႃးထိုင်မိူင်းတႆးဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ  မူလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉလွႆသထူင်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉပုၼ်ႉ။ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူ ၶဝ်ဝႄႈၼိူဝ်ႉမူဝႆႉ။ၶႃႈၵေႃႈယင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မူၶႃႈတီႈႁိူၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် မူတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 1000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁၢမ်ႈလႆတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉမူၼႆႉၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 / 8/ 2019 ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးၵေႃႈ ယင်းလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈႁႄႉၶၢႆမူ လႄႈ ၶၢႆၼိူဝ်ႉမူဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း