Saturday, May 18, 2024

မိူင်းၼၢႆးႁဵတ်းပွႆးၼူၾႆးတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၵၢဝ်ႇယွၼ်းၾူၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼူၾႆး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်။

Photo Credit to Mongnai Youth- ၸၢၵ်ႈတေႃႇၼမ်ႉႁူး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 18/5/2019 သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပွႆႇၼူၾႆး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဢၼ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးပၢင်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ပၢင်ပွႆး ၼႆၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၢၵ်ႈတေႃႇၼမ်ႉႁူး  ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး   ။ ပီႈၼွင်ႉ တီႈ ၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ႉမိုၼ်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းၼၢႆး 2010-2015) ၽူႈၶဝ်ႈပႃးဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ႁႆႇၵွင်မွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ၊ ပေႃးပီႈၼွင်ႉ ထိုင်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈ ၸဝ်ႈမိူင်းဢၼ်မီးတီႈၼမ်ႉႁူး။ ယွၼ်းၾႃႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ မၢၵ်ႈပူင်းႁူင်းၶွၼ်ႈ။  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၼူၾႆးၵႂႃႇတီႈၵၢင်ႉသေ ၶႅင်ႇၵၼ်ၸုတ်ႇပွႆႇ။ မီးၵေႃၵမ်ႉၵၢၼ် ပႂ်ႉတူၺ်း ပႂ်ႉထတ်း တၢင်းၵႆ တၢင်းႁၢင်ႈလီ သေ တွၼ်ႈပၼ်သူးရင်းဝၼ်း။  ပီၼႆႉၼူၾႆးဢၼ်သုင်လီ ႁဵဝ်းလီ ပုင်ႈၵႆ သေပိူၼ်ႈ လႆႈတီႈၼိုင်ႈ ယိုၼ်ႈငိုၼ်း 60000 ၵျၢပ်ႈ၊ သွင်သမ်ႉ 50000 ၵျၢပ်ႈ၊ ဢၼ်လႆႈတီႈသၢမ်သမ်ႉ 40000 ၵျၢပ်ႈ ဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Mongnai Youth- ပွႆးၼူၾႆး ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ မိူင်းၼၢႆး

ပီၼႆႉ ဢၼ်မႃးၶေႉၶဵင်ႇၼူၾႆးၼၼ်ႉ ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႆႈထိၼိုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းတူင်ႈ မိူင်းၼၢႆး လႆႈထိ 2 လႄႈပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း လႆႈသူးထိ 3 ဝႃႈၼႆ။ ပၵ်းပိူင်ၶႅင်ႇၼူၾႆးယင်းတမ်းပႃး ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၼူၾႆးတႅၵ်ႇၼိူဝ်ၵၢင်ႉ တေၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 200 ၵျၢပ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ မိူင်းၼၢႆးပီၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီလိူဝ်ၵူႈပီ။ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ပၢင်လူင် ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၸိတ်ႇ ၵဵင်းတွင်း လၢင်းၶိူဝ်း  ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၊ လႃးႁူႇ၊ လီႇသူႇ၊ လွႆ ၊မူင်ႉ၊ ယၢင်းလမ် ၊ ယၢင်းလၢႆး ပႃး တင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

Photo Credit Mongnai Youth- ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊
တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၼႆႉမီးတီႈဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်ႇဢူႈ လႄႈဝၢၼ်ႈယေး၊ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းၼၢႆး ယၢၼ်မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ၊ ၼမ်ႉဢၼ်လဵင်ႉတူင်ႈၼႃးပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး   ႁၵ်ႉသႃ သိမ်းပႅင်း   ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၵူႈပီပီ။

ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးဢူၽုင်းယႂ်ႇ ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း။ မီးမူၺ်တေႃႇထၢတ်ႈၸႅတ်ႈၼမ် ၊ ၽူႈတႅၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢႆး ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၶူဝ်းပူၺ်ႈ ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇပဵၼ် မႃးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉ မၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶွၼ်ႇလမ်ႇ (ဢမ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢႅဝ်ႇထိုင်) ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း