Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

UNICEF

ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ယိုဝ်းထႅဝ်ရူတ်ႉ UNICEF ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ

တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် ယိုဝ်းထႅဝ်ရူတ်ႉၵႃးUNICEF ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေး ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇငဝ်းတူင်ႉၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၽွင်းထႅဝ် ရူတ်ႉၵႃး UNICEF လတ်းမႃး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် UNICEF ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းရူတ်ႉသေ ပဵမ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းရူတ်ႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ပႃး...

UNICEF ယုပ်းၽၢၼ်ႈမွင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ်

ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ်လၢတ်ႈ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်း ႁိမ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIA  တီႈလၢႆႊၸႃႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလူတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်းၼမ် ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ယူႊၼီႊသႅပ်ႉၾ် (UNICEF)ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 14 လၢၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်း ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း 14 လၢၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 လၢၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽၢၼ်ၵိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img