Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူဝ်ပၢင်ႇ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်  

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ 85 ယႂၼ်ႊ (ငိုၼ်းၶႄႇ) တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇယဝ်ႉလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် -...

ၸၢႆး 4 ၵေႃႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁႃၸွႆႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ ယဝ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်   ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈႁႃ။ ၼုမ်ႇၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ မႃးႁႃၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၢႆၵႂႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး – ၶၢင် ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး - ၶၢင် ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈ သၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၶႅင်ႇမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/7/2022 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇ ၼင်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢင် ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး...

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ႁဵတ်းႁွင်ႈၵၢၼ် တိူင်းသိုၵ်းဝႃႉ တႃႇ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022   ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈမႃးတႅၵ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉမိူင်းပၢင်းတႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်း...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၽဝ်ႁႆႈမၼ်းၸၢႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း  လႆႈတႅပ်းမိုဝ်းၾၢႆႇ သၢႆႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ဢူးဝိၼ်းသေႃႇ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁႆႈမၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img