Friday, March 31, 2023

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ႁဵတ်းႁွင်ႈၵၢၼ် တိူင်းသိုၵ်းဝႃႉ တႃႇ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ႁူဝ်ပၢင်ႇ တေၶိုင်ဢၢင်းယိုတ်းတီႈလိၼ် 8/6/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022   ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈမႃးတႅၵ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉမိူင်းပၢင်းတႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ တီႈလိၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တေယိုတ်းဢဝ်လၢႆသေ တေဢဝ်ႁဵတ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လုမ်းတိူင်းသိုၵ်းတွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းဝႃႉ  ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တေမႃးသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ႁဝ်းၶႃႈ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေဢဝ်ႁဵတ်း လုမ်း ဝႃႉ(ဝ တိုင်းရုံး) ၼႆၶႃႈ ဝႃႇ။ တီႈလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇ ၵိူတ်ႇၶႃႈ။ ၶဝ်တေမႃးႁဵတ်းလုမ်းသေ မႃး ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ၵႂႃႇၼႆ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇ ထိုင်တီႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈ တီႈလိၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶဝ်တေသိမ်းသေ ၵႂႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးဢမ်ႇၶတ်းၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၸိုင် ၶဝ်တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇယိုတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ လၢႆ တီႈယူႇ -ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်မႃးသိမ်း/ မႃးၵဝ်းၶႃႈ။ မၼ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်တႆးႁဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းတိၵ်းတိၵ်း ၼႆၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈမႃး ပေႃးၶဝ်ယိုတ်းလႆႈ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇသိမ်း ဢဝ်ထႅင်ႈ တီႈၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႃႈတူၺ်းတႄႉ တၢင်းလင်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၼႆႉ လႅပ်ႈမီးၵူၼ်းယူႇၾၢႆႇလင်ၶဝ်ယူႇ။ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေသိမ်းဢဝ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႈ”- ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး UWSA ၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 လူၺ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းမိူင်း ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇ၊ ဢွႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ဝႃႈ တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၸၢင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႃႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း မိူဝ်းၼႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း