Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁႅမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းသၼ်ႊၼီႊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း သၼ်ႊၼီႊ ဢၼ်မီးတၢင်းလင် ႁူင်းၼႄငဝ်း တဵင်းထၢႆႉယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 6 လွႆယဵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိၵ်ႉႁပ်းသဵၼ်ႈတၢင်း သုၶ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ(Bar) တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်း လႄႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ  ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈမၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း ပိၼ်ႇလူင်ႇထဵၵ်ႉထႃး ဢၼ်မီႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁွတ်ႈထိုင်မႃးသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ထိုင်မႃးတီႈႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉသေ ႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်းမႃးလႄႈ ႁႄႉသေတီႉဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။...

ၼႂ်ၼႆႉၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:50 - 5:10 မူင်း တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ တင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  မီးလွင်ႈပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်  ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႃႈၼႂ်ၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁၼ်တီႈမူႇၸေႊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီးတီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၵၢင်ဝဵင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတူၵ်းၸႂ် ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ 1,167 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁၼ် တီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img