Monday, June 17, 2024

ၼႂ်ၼႆႉၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:50 – 5:10 မူင်း တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ တင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  မီးလွင်ႈပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်  ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Muse Youth- ႁၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်း ထႅၼ်းသျႃႉၶျၢႆၾူႉ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်ၼႆႉ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်ၸဝ်ႈၶႃႈၼႂ်ၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင်ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸုမ်းပျီႇ တူႉၸိတ်ႉတႃႈမိူင်းငႅၼ်း တီႈႁူင်းႁႅမ်းလႄႈပၢင်လွင်း ထႅၼ်းသျႃႉၶျၢႆၾူႉ ။  ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉတႃႈမိူင်းငႅၼ်း။ သိုၵ်းၶၢင်တၢႆ 2 ၵေႃႉၼႆ လႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉမီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 1 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မီး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁူင်းႁႅမ်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၼႆ။ တီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၼၼ်ႉ မီးပၢင်တေႃႇလွင်းဝႆႉၶႃႈ။  ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo Muse Youth -ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်မႃးယိုဝ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းသေ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်
Photo Muse Youth -ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်မႃးယိုဝ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းသေ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလူႉတၢႆၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး သိုၵ်းၶၢင် KIA သေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇယင်းပႆႇလႆႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ  ပၢင်ႇလူင်မႂ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃး ယိုဝ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်ႈၼိုင်ႈ  ။ တီႈၼႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း KIA ၵေႃႉယိုဝ်း မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်   ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႃႈႁိူၼ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလူင်ၵဝ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 40 မမ 3  ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢၼ်ႇႁိူၼ်းလႆႈလူႉၵွႆၽွင်ႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈသမ်ႉ တီႈဝၢင်းႁိူၼ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဵင်းသႃႇတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉတႃႈမိူင်း ငႅၼ်း ဢၼ် မီးၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး Surf ယိုဝ်းၵွင်ႈ သႂ်ႇ မွၵ်ႈ 20 ၵမ်း ၊  ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႅၼ်း 40 မမ 5 လုၵ်ႈ  တိူဝ်ႉၽၵ်းတူဝၢင်း ႁိူၼ်း လူႉၵွႆ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း