Thursday, July 18, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းသၼ်ႊၼီႊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း သၼ်ႊၼီႊ ဢၼ်မီးတၢင်းလင် ႁူင်းၼႄငဝ်း တဵင်းထၢႆႉယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 6 လွႆယဵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

Photo google – ႁူင်းႁႅမ်းသၼ်ႊၼီႊ တီႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ


မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိၵ်ႉႁပ်းသဵၼ်ႈတၢင်း သုၶ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး သေ ၵူတ်ႇထတ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -


တေပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။


မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇဝႆႉလင်ႁူင်းႁႅမ်း သၼ်ႊၼီႊ ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မႃးႁၼ်မႅၼ်ႈၽွင်းမၢၵ်ႇပႆႇတၼ်းတႅၵ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတိူင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမႃးၽဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတၼ်းလွတ်ႈၽေး။


ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ သမ်ႉတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းၶွင်ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်းၼမ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႉၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ႁိမ်းၸမ်ၵၢတ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄၵၼ် ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးမၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၊ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်။ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပီၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းယႂ်ႇလူင် ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တႅၵ်ႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵူၺ်း ။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉတႅၵ်ႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၾၢႆႇႁူင်းႁႅမ်းဢမ်ႇပၼ်လႄႈ မႃးဝၢင်းမၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း