Wednesday, June 19, 2024

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း

Must read

ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊ ပလိင်ႊၵၼ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵိၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁဵတ်ႇၽူလ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း၊ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်းသူၼ်ႊႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ႁႅင်းဢီးမိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၺၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။


ပလိင်ႇၵၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ မၼ်းၸၢႆးႁၢႆးငၢၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး 117 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း