Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 237 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃသွၼ်ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ့်လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸမ် 300 မႃးယူႇၵိၼ်ၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈဝႃႈၼႃ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ် ယူႇသဝ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းမၼ်း...

ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း “ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ” ႁူဝ်ပူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 400 ဢိုပ်းၶဝ်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ဢီႈယႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ် ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊလိူတ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊလိူတ်ႊသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼၢင်းၶမ်းပူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 5 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ဝႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊလိူတ်ႈသေ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်တီႈႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ် ယၢမ်းလဵဝ်...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ  ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယုၵ်ႉငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ 50 သႅၼ်ပၢႆ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈၶၢႆလႆႈဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉလူႇ တၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းသွမ်း ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img