Monday, June 17, 2024

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ  ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယုၵ်ႉငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ 50 သႅၼ်ပၢႆ

Must read

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈၶၢႆလႆႈဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉလူႇ တၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းသွမ်း ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။

Photo: ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ၶၢႆလႆႈဝႂ်ၸုမ်းသုၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ႁႅင်း သေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်း ၽြႃးလူင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇတေပိုတ်ႇဝႂ် ၸၢမ်း သုၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၵိုတ်းပႅတ်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ။  ငိုၼ်းဢၼ်ၶၢႆလႆႈဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈယုၵ်ႉလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈ တႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈလူင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸင်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ မႃးၶၢႆ တႃႇပိုတ်ႇၼႂ်းပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉလူင် ၵျွင်းၽြႃး ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈမႃးႁႅင်းသေ ၸဵမ်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပၢင်ပိုတ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶၢႆဝႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်ပွႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တင်းမူတ်းလႆႈ 5,073,800 ပျႃးသေ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇမႃး ဢုပ်ႇ ၵၼ်သေ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆလႆႈ တင်းမူတ်းၼႆႉ ၸင်ႇယုၵ်ႉလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇတေယုၵ်ႉဢၢပ်ႇလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼႆႉ  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ   လႆႈၵပ်းၸူး  ၽူႈပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉဝႂ် သပ်းလႅင်းၼေပၼ်၊ ၾၢႆႇၽူႈသိုဝ်ႉဝႂ်ၵေႃႈ ႁၼ်လီ  ႁၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းလႄႈ ၸင်ႇတေ ယုၵ်ႉလူႇတၢၼ်းပၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သူးရၢင်းဝလ်း ၵႃး 1 လမ်း မီးၵႃႈၶၼ်မၼ်း 140-150 သႅၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 400 သႅၼ်၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်းမွၵ်ႈ 7 သႅၼ် ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵႃႈၶၼ် 20-30 သႅၼ်ယဝ်ႉၼႃႇ။  ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ႁၢမ်ႈႁဵတ်းၼၼ် ႁဵတ်းၼႆ၊  ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႇတုမ်ႈၵၼ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ   ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်း တတ်းဝႃႈ   ငိုၼ်းတီႈၶၢႆလႆႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  တေပၼ်ၶိုၼ်းတီႈၽူႈမႃးပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉဝႂ် ၼႆလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ႁဵတ်းၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၵပ်းၸူး ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။  ၼင်ႇၵႃႈယိုၼ်းမိူဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ ပၼ်ၶဝ်။ ၵမ်ႈၼမ် ႁၼ်လီၸွမ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ  ၸင်ႇယုၵ်ႉလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇၸွႆႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼၼ်ႉ 1 ဝႂ်လႂ် 3 ႁဵင် တေမီးသူးရၢင်းဝလ်း ၵႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇပၼ် ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈသမ်ႉ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ႁၢမ်ႈၸူႉတုမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးထႅင်ႈသေ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပိုတ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။  

ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢၼ်းတီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းသွမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵျွင်းသွမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ် တိုဝ်ႉ တၢင်းထႅင်ႈ ဢွင်ႈတီႈပၢင်ႁေႃးတြႃး၊ ပၢင်ၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႈ၊ ပၢင်ၵုမ် ၸႃႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇၼႆႉ ပူင်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တီႈဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လဵင်ႉလူႉ ပူင်သွၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵႂႃႇ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း  ပရႁိတ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇဢေႃးၸိင်ႇၼ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း