Tuesday, September 26, 2023

ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း “ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ” ႁူဝ်ပူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 400 ဢိုပ်းၶဝ်ႈ

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ဢီႈယႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။

Photo: ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ် ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ  လွင်ႈယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်တႄႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 လိူၼ် မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးလူႇဝႆႉ ထူင်မၼ်း 100 တေၵုမ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း။ ပေႃးလိူဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇတႄႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးလူႇထႅင်ႈၼႆ တေၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ် တႄႇဢဝ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ထိုင် 18 ပီ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢၼ်ႇသႅၼ်းဢႃယု 12  ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈ မီးၼမ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တေမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉ 11 ”- ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆးၼႆ့ ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2018 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႁဵၼ်း မီးၸမ် 400 ၵေႃႉ။  ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တင်ႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈလိူဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးလႄႈ ပေႃးပေႃႈ မႄႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ – ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပႃး ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ၶႂၢႆးလႄႈ  ငိုၼ်း  1500,00 ပျႃးတေႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ။

ပေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸိုင်- ပေႃႈမႄႈၸွႆႈထႅမ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ၶႂၢႆး ငိုၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး။

ပေႃးဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းမႃးသူင်ႇႁဵၼ်း 3 ၵေႃႉၸိုင်ပေႃႈမႄႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တႃႇ 2 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ တႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁဵၼ်းၾရီး ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇတၢပ်ႈၸွႆႈၶဝ်ႈလႄႈငိုၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ပေႃးသူင်ႇလုၵ်ႈမႃးႁဵၼ်း 4 ၵေႃႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈလႆႈၸွႆႈငိုၼ်းလႄႈၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇ 2 ၵေႃႉၵူၺ်း။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ႁဵၼ်းၾရီး  ၊ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈႁဵၼ်း တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸွႆႈ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေဢိတ်းၵေႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉဝႆႉ တင်းၼမ်-လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လွႆလႅမ်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ မိူင်းပွၼ်၊ မိူင်းၼၢႆး ဢိၵ်ႈလၢႆလၢႆဝဵင်း မႃးပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်းႁဵၼ်း လိၵ်ႈဝႆႉ။  ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်း တင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း