Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းၾႆးမိၼ်

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့်တၢင်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆး ၽွင်းတိုၵ့်ပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတိုၵ့်ၼၼ်ႈမေႃးဢူၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 4 မိုၼ်ႇပၢႆယူႇၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ့်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းႁဵတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶိုၵ့်။ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ့် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး  ၸတ်းပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ 7 ဝၼ်း 7 ၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပီၼႆႉ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၵၼ်ၼမ်ယူႇ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇ။ ပီၼႆႉ ငိၼ်းဝႃႈ တေၸတ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵမ်ႈၼမ်။လႅပ်ႈတေၵိုၼ်းယူႇ” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းယၢမ်းတႃႇၵွင်ႉၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်ၶိူင်ႈယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶၢဝ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်၊ တီႉၺွပ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇပႃး။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ သွၵ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းယၢမ်း၊ ပုင်းၾႆးႁွႆႈၸွမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေပွႆႇလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼႆႉ  - ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ယၢမ်းတႃႇႁွႆႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယၢမ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ ၶဝ်တႄႇတီႉၺွပ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးၼႄးဝႃႈ လဵၼ်ႈယၢမ်း ၊ ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းတႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ...

 ႁူင်းၾႆးမိၼ် တူၵ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၾႆးမႆႈလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းမႃးသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼႂ်းပၢင်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢဝေႇယႃႇလႄႈၾႆးမႆႈရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ-ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၵ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 3 လမ်း။ တႃႇသွင်လမ်းတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ တႃႇၼိုင်ႈလမ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ တၢၼ်းဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းမေႃႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ပဵၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ပွႆႇဢဵၼ်ႈ ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆႉၶႃႈ။...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူႈမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်ပေႃးၶႂ်ႈဝၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵူႈမၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႆလုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ၊ ပၢင်ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်ပေႃးဢမ်ႇၵိုၼ်းလႆႈ။ မၢၵ်ႈၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းသႂ်ႇထူင်ပႃးသီလမ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႃႈၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ16/11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး   ယႃႉမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ။   ယိင်းဢုမ်ႈမူၺ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢၼ်ႁွတ်းၽႅဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ - “ ပလိၵ်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉတၢင်း  သေယႃႉမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇ။ လိူဝ်သေတီႈၼႃႈၵၢတ်ႇလူင်ယဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img