Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၾႆးယဝ်ႉ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တၵ်ႉလၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၾႆးၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈၵႄႈၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ထိုင်ၸၼ်ႉဢၼ်သူႇၸူး ၾႆးၼႂ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉၼႆ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရိတ်ႇထဵင်ႇ ၻေးဝိတ်ႉ ၵႅမ်ႇမရုၼ်း တၵ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁွတ်ႈ ထိုင် မိူင်းထႆးဝႃႈ -...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆးႁူပ့် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆး (ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး) ၼၼ်ႉဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ (ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ၻွၼ်ႊ ပရမတ်ႉဝိၼႆး ၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၶိုၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ၼႆႉၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၼၢင်းရတ်ႉၼူဝ်ႊမႃႊသူႊၻီႊ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈမိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႃႈလုမ်းတၢင် ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပႅတ်ႈ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉၼၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img