Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

သင်ၶၸဝ် မဵတ်ႉတႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸူးၶူးဝႃးၸဝ်ႈ

ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ၊ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈၸပ်း ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၼပ်ႉတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ၼႆႉ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈၸမ်...

မိူင်းသၢတ်ႇ တီႈထၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းသဝ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း

ႁၼ်မၢၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ   ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းသၢတ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႇႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်း မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းၵႄႈႁူင်းသဝ်း ၶျိၼ်းတုၼ်း...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်းထပ်းၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇၼႂ်ၼႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ ထိုင် 9 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇႁူဝ်ၼမ်ႉသၢတ်ႇ ဢၼ်မီး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img