Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မိူင်းသူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ့်ၵတ်း မိူင်းသူႈသေ  ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ပိုၼ့်တီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်။   ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ/ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶိုၵ့်ၶၵ့် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼၼ့်သေ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

ဝဵင်းမိူင်းသူႈၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 10 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 300 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 300...

ၵူၼ်းႁၢႆးပႃ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  တီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇလီယူႇ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းသူႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆးပႃ  6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈႁူင်းယႃသေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉယူႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးထိုင်မိူင်းသူႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2020။ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၼႆသေ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတင်း 6 ၵေႃႉ။...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 525 လင်းၶိူဝ်း၊ တႂ်ႈၵုမ်းၵုမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပွတ်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ဢၼ် မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img