Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်ႁူင်းၾႆးၾႃႉဝၢၼ်ႈႁႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပိုတ်ႇႁူင်းၾႆးၾႃႉတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP။ ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးႁႅင်း 66/11 ၵေႊဝီ 5 ဢႅမ်ႊဝီဢေႊ တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်းငုၼ်း SSPP ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵႂႃႇပိုတ်ႈပၢင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပႃၶီး...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ႁွၼ်ႈထဝ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ႁွၼ်ႈထဝ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႆႈသႃထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈတင်ႈဝႆႉပႆႇပေႃးႁိုင်) ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႈထၢတ်ႈၸႅတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇပႃး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့် သွင်ၾင်ႇတၢင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇသင်ႇဢိုတ်း ႁၢၼ့်ၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ၾင်ႇတၢင်းလူင်။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့်ၶၢႆ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် သွင်ၶႅပ်ႇတၢင်းလူင် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈပၢင်မၢၵ်ႇၼင်သျၢၼ်းယူဝ်းမ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႄႈပႃႈ ဢႃယု 50 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶိုင်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉတႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်း ယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၾႆးၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်၊...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢၵ်းမၼ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶဝ်လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် Professor  တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၊ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် (ၵဝ်ႇ) ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ။ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပဵၼ် ၶုၼ်ႇတဵင်းမွင်ႇ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်း ပဵၼ် ဢူးၸၢႆးလဵၵ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img