Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းၶႄႇ ။   ပဵၼ်ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်သိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ် လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။  ၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆး ငၢၼ်းဝႃႈ - ၶၢဝ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ...

ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်း ဢီးၼႆ့ တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႃႈႁိုဝ်

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ့်ငီ့ပၼ်ၼၼ့် လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ် တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈ   ၶၢဝ်း ။ ဝၼ်းထီ့ 10-11 လိူၼ် January ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ...

လင်ၶႃးႁူဝ်ႈ ၵုမ်ႇၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းပင်းတင်းလင်

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ PDF / NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ပဵၼ်တီႈလီလႆႈ ၶွႆဢၢမ်းၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ NUG / PDF တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တေသိမ်းမိူင်း တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းၸၵၸဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွတ်ႇၶေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သၢင်ႈႁၢင်ႈၼႄဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးလင် Deng Xijun  တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ် ၶဝ်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ဢိၵ်ႈပႃးၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈႁၼ် FPNCC လႄႈ NSPNC ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ လုၵ်ႈၸုမ်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမႄႈမၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ  သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်  မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်မႄႈမၢၼ်း  7 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်သၼ် ၶူင်ႈမၢၵ်ႇၼွတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img