Tuesday, May 21, 2024

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3

Must read

ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းၶႄႇ ။  

ပဵၼ်ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်သိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ် လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။  ၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆး ငၢၼ်းဝႃႈ – ၶၢဝ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈ၊ ဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵျႃႊၽျႅၼ်ႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈ လႆႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်မီးၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်ပႃး လွင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်၊ တႃႇၸႅၵ်ႇၵၼ်ဢဝ်ၶွၼ်ႇ ၼႆၸိူဝ်း ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ – ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်ၸူး တၢင်းၼွၵ်ႈၼႆလႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼေ -ၼႆ  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ AA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးသင်။  

ဝၢႆးလင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ႁိုင်ၼၢၼ်း 2 လိူၼ် ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၵႄႈၸွႆႈထႅမ်သေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမၢင်ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်တိုၵ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶၢႆႇၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ် တေႃႇ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 1027 သေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵိုတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇ ၸၢင်ႈပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် တင်းၾၢႆႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ သေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဵဝ်းပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း