Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼႃး

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး လႆႈႁႃၸၢင်ႈၵူၼ်း/ၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပီၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႃၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၼႃးဢမ်ႇမီး လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်းသေ ႁႃၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈႁႃရူတ်ႉၸၢၵ်ႈမႃးထႆ မႃးသွမ်ႈ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈလႆႈၸၢႆႇၼမ်။ ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ - ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းထူၺ်ႈၵႃႈ သွမ်ႈၼႃး၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉဢမ်ႇမီး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃတၢင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢမ်ႇယွမ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉသုင် ပႆႇယွမ်းၶိုၼ်းပဵင်းတၢင်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႆႇယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ 92 (1) လိတ်ႊလႂ် တိုၵ်ႉမီး 2,850 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ 1...

ၶၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်သုင် မၢင်ဝဵင်းႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈသုင် ပႃးၸဵမ်ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈသုင်ၵူႈသႅၼ်း မၢင်ဝဵင်းမၢၼ်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶၢႆ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2022 ၼႆ့မႃး ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ 1 ထူင် လုၵ့်တီႈ 3 မိုၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ပုင်ႈသုင်ထိုင် 6 မိုၼ်ႇပျႃးပၢႆ။ ဝဵင်းတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8 မိုၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်သႅၼ်ပျႃး။   တီႈႁူင်းသီၶဝ်ႈ(ၶူၵ့်)...

Latest news

- Advertisement -spot_img