Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၶူး

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃၶိုၵ့်ယႂ်ႇ 3 ဝၼ်း/ၶိုၼ်း။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵၼႆ့ သြႃႇလႄႇတၵႃႇၽွမ့်ၸႂ်ၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 -18/12/2022 တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းသၢမ်ၶိုၼ်း။ တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၼႆ့ ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ သြႃႇလႄႈတၵႃႇႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆ့ မိူဝ်ႈ လိူၼ်November ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ၽိပႃႇလ ႁိူင်းသႅင် (မိူင်းသူႈ) ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း 300 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 10...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၵဵင်းမႆႇ တေယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်  ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D

တႆးႁွတ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ပၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ႁိူင်းသႅင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵႃႇ ၽိပႃႇလ (မိူင်း သူႈ) ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မေႃလူင် Ph.D တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း - 9...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပိတၵၢတ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ မႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵထၸ မႁႃၼႃယၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 100 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ 80 ဝႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းလႄႈ ၺႃးမုၼ်ၸၢင်းပေႃႉ လူႉလွၼ်ႇ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း ဢႅပ်ႇလႄႈ ၺႃး မုၼ်ၸၢင်း တူၼ်တူၺ်းလူၼၼ်ႉ ပေႃႉႁႅမ် ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 /8/2021  လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းပၼ်ၵႃႈမၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် တႃႇမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ  လူႇ တၢၼ်းထႅမ် ငိုၼ်းၾူၼ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img