Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူႉၶွႆႈတဵမ်လိူၼ်

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉၶွႆႈ ၶွပ်ႈတဵမ်လိူၼ်  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်းယေႃးမုၼ်။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/5/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈ   တေမီးပၢင် ပိုတ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်လႄႈ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၊ ပိုၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၵ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶိုၼ်းမေးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွတ်ႇတင်ႈပႃႇတီႇတဵမ် 32 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇ မူၼ်ႉမေးလႆႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၶုၵ်းထူပ်း...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 32 ပီ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် သိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉၼမ်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

(11/09/1943) ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၸိုဝ်ႈ – ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးၼႅင်ႇၼႅင်ႇ ႁိုဝ် Noel ။ပေႃႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈၵျႃႇၸုင်ႇ၊မႄႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈသူၺ်ႇယူင်ႇ။တီႈၵိူတ်ႇ – ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ – မိူဝ်ႈ 11/9/1943 ၊ ဝၼ်းသဝ်၊ ပီၵေႃးၸႃႇ 1305 ၊ ပီထမ်း...

ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆႁူဝ်ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 90 တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸုၵ်းတူၺ်းလၢႆလၢႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတီႈႁူဝ်ၼမ်ႉၵဵဝ် (မျိတ်ႉသူင်ႇ)ၼၼ်ႉသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၼၼ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 တေဢမ်ႇၸုၵ်းတူၺ်းလၢႆလၢႆ ။   တေသၢၼ်ၶတ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ (ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ) တႃႇတင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁွင်ႈ ရႃႇမ ၵရိတ်ႉသၼႃ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/4/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင်တီႈ”...

Latest news

- Advertisement -spot_img