Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႆႈဝတ်း

ထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ၶၢႆႉၸူးၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) သမ်ႉ တေပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ (ရာသီတုပ်ကွေး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၼ်မႃးယူႇၵူႈပီ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢဝ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႅင်းပဵင်းၼင်ႇၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၼၢင်းသီၼူၼ်း...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း လႄႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁူဝ်ၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈသိတ်းယႃႈယႃယုင်းလႄႈ သေႃႇသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈယုင်း၊ ၸွႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မၢၵ်ႇယၢင်းၶမ်း (ရွှေမယ်ယန်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸပ်းၶႆႈၸပ်းၼၢဝ်ၼမ်မႃး။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉရႃႇသီႇၶၢဝ်းယၢမ်း...

လုမ်ႈၾႃႉတူၵ်းၸႂ် ၶႆႈဝတ်းပေႃႇမႂ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး 

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းၸေႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ၊ ၸေႈမိူင်းသိူၼ်ႊၵျိူၼ်ႉ ၊ ဝဵင်းလူင်ပိူၺ်ႊၵျိၼ်ႊ လႄႈၸေႈမိူင်းၵႂၢင်ႊတုင်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼပ်ႉပၢၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်းတၢႆပႃး- ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢၼ်တႄႇၽႄႈလၢမ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2019 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ သေၽႄႈတိူၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img