Saturday, May 25, 2024

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း လႄႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ႁူဝ်ၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈသိတ်းယႃႈယႃယုင်းလႄႈ သေႃႇသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်း သိတ်ႇယႃ ႁေႉၵင်ႈယုင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈယုင်း၊ ၸွႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မၢၵ်ႇယၢင်းၶမ်း (ရွှေမယ်ယန်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸပ်းၶႆႈၸပ်းၼၢဝ်ၼမ်မႃး။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉရႃႇသီႇၶၢဝ်းယၢမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ လႄႈပဵၼ် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ယုင်းလိူင်ႇၼမ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိတ်ႇယႃ ႁေႉၵင်ႈယုင်းလႄႈ သႂ်ႇယႃၶႃႈမႅင်း ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈမိူင်လႄႈ ၼမ်ႉဢၼ်ၶင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းလွၵ်း ၼႂ်းဢၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လိူင်ႇၼမ်လႄႈ ၸွမ်းႁွင်ႈယႃၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶႂ်ႈတဵမ်ၵူႈတီႈ။ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်သႅၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဢႃယုသုင် ၊  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမၢၵ်ႇယၢင်းၶမ်း(ရွှေမယ်ယန်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ၼမ်တႄႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ။လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ တေပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈသမ်ႉ တေပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ။ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈမေႃ ထွၵ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၼမ်ႉတူႇၼမ်ႉၼဝ်ႈ ဢၼ်မီးၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေး။မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယုင်းလိူင်ႇၽႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် လီမေႃႁဵတ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်ၵူႈဝၼ်း။ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ ၵႆဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ပေႃးၶဝ်ပဵၼ်မႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ  ” – ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၶၢဝ်းရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ (Seasonal Flu or Influenza ) ၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႈၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၼၢဝ်ထမ်ႊမတႃႊလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဢႃယုသုင် တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၼမ်။ပေႃး ၸပ်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈယူတ်းယႃဝႆးဝႆး ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇသႅၼ်းထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၊ ထၢတ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းတူဝ်ႁႅင်ႈ ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ် (မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ asthma)  လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉသၢႆလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃ ထႅင်ႈ ၼႆ ဝႅပ်ႉသၢႆႉပၢႆးယူႇလီ  MyanCare  ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း