Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသိုဝ့် ႁွင်ႈႁိူၼ်း ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼမ်ႁႅင်း

Must read

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးတႄႉ – ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်သိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်းတီႈယူႇ (ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမီႊၼီႊယမ်ႊ) ၵႃႈယႂ်ႇသေ ယူႇသဝ်းၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်ၼႆ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆႁွင်ႈႁိူၼ်း မိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈႁႃသိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်း(ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းသူင်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈႁွင်ႈ တေမီးၵႃႈၶၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 6 လၢၼ်ႉထိုင် 10 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထိုင် 35 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇတေႃႇႁွင်ႈသေ သိုဝ်ႉၵေႃႈမီး။  လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်သုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး သိုဝ်ႉၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းထႆး ပေႃးဢၢမ်းဢေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်း ၸၼ်ႉ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ပေႃးတေသိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်ႊတူဝ်ႊၸိုင် ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢိင်ၼိူဝ်ၸၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်းသေ လႆႈၸၢႆႇလူင်ႈၼႃႈ (ၵႃႈမတ်ႉၸမ်) 2 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇတေႃႇထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ။ ဝၢႆးတူၵ်းလူင်းသိုဝ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းတင်းမူတ်းသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈဝႂ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈႁွင်ႈပၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းသိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်းတူဝ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2022-2023 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယုၵ်ႉယၢႆႉၶၢႆႉၶဝ်ႈယူႇမိူင်းထႆးတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႃႇလူင်းတိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သိုဝ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း၊ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ပႃးဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ပီ 2023 ၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈမိူင်းထႆး လႆႈၶၢႆႁွင်ႈႁိူၼ်း(ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ)ယဝ်ႉ 3775 ႁွင်ႈ။ ဢၼ်သိုဝ်ႉၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ထိသွင်ပဵၼ် ရတ်ႉသျႃး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆႁွင်ႈႁိူၼ်း(ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ) မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း