Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ2020 ဝႆႉ 42 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မႂ်ႇသေတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး မႆႈၸႂ်တႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵၢၼ်ႁႃသဵင်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ် လိူဝ် 15 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇတႆး တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်  ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 500 ပၢႆ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း -  5:00 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်း Step Democracy  လႄႈ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 09-22/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈ တီႈလုမ်းၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ၸွမ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းၶေႃႈမုလ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img