Thursday, July 18, 2024

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 09-22/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈ တီႈလုမ်းၵိင်ႇၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ၸွမ်းဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းၶေႃႈမုလ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႃးမႃးၸွမ်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၾွမ်ႇ 3 (ပုံစံ ၃ ) သေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး။ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တေလႆႈတႅမ်ႈသႂ်ႇၾွမ်ႇ 4 (ပုံစံ ၄)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃးဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းဝႆႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပၼ်ၾွမ်ႇ 4-ဂ (ပုံစံ ၄-ဂ) သေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မူၼ်ႉမႄးၽိူမ်ႉထႅမ်/ ထွၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉမူတ်းၸိုင် ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူႈႁေႃႁိူၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸိုဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃး ဢမ်ႇပႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ။ တင်းမူတ်း တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ မီး 13 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ ပဵၼ်တီႈ ၼင်ႈၽူႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း