Friday, July 19, 2024

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo by SHAN- ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/7/2019

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း –  5:00 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်း Step Democracy  လႄႈ Union Election Commission ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်း DIPD ၶဝ် ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းမႃး လႆႈမွၵ်ႇထိုင်တၢင်တူဝ်ၸုမ်း CSO လႄႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ်သွင်ၵေႃႉတႃႇ 31 ၸုမ်း၊ တူဝ်တႅၼ်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 23 ၸုမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉတေႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။

ဢူးသျူဝ်းရႄႊ ၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၾိင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊသေ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ငဝ်းလၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်း ၼင်ႇ ပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႄႊသီႊၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢတ်ႈတီႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလိူၵ်ႈလၢႆတီႈ၊ လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးပၢင်ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႄႉ ဢၼ်ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်း 2 ဢၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈသွၼ်ႉၵၼ်၊ လွင်ႈ ၼႆႉတိုၵ်ႉတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ လၢႆၶၵ်ႉလၢႆတွၼ်ႈ၊ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃး ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်ပႃႇတီႇဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၼႃႈတီႈၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်ႉၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပေႃးတေလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်သေလႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈ မီးတင်းလိူၵ်ႈယၢပ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်မုင်ႈမွင်းပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးမွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်တႄႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ထိုင်တီႈဢမ်ႇႁူမ်ႈလႆႈပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ ယႃႈႁႂ်ႈၼႃႈလိၼ်၊ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by SHAN- ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/7/2019

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်လၢႆၸုမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်တႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020  ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းဢၼ်တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၵ်းပိူင်လႄႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ် တႃႇႁႃသဵင်၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ လွင်ႈငုပ်ႉငီႉၵၼ်လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆး ႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉတႃႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မၢႆမီႈတႃႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၽွင်းႁႃသဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶိုၼ်း ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၊ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃႇတီႇသမ်ႉ ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ၊ပႃႇတီႇထၼု၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း လႄႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း