Thursday, July 18, 2024

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး မႆႈၸႂ်တႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵၢၼ်ႁႃသဵင်

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ် လိူဝ် 15 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇတႆး တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်  ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 500 ပၢႆ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သမ်ႉ ၸမ်မႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ မႆႈၸႂ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇလုမ်း မႂ်ႇပႃႇတီႇ ၵေႃႈ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ် လိူဝ် 15 ၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ။ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢမ်မိူင်းထီး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၵၢၼ်တေလူင်းသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေ လႆႈ ဝႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႄႉ တေဢဝ်ၶႅပ်း DVD ပႃႇတီႇႁဝ်း ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈသေ တေၵိၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ႁေၽိူၼ် 2 ၽိူၼ် ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းလိူဝ် 15 ၵေႃႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပေႃးထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼႆ ပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇပေၵႂင်ၶႃႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇပႃႇတီႇလႂ်ၵေႃႈသႂ်ႇ ဢမ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼေႃႇၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး တေလႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ်၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ် သူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ယူႇၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ်ပႂ်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2017

ၼၢင်းမျႃႉဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မုင်ႇမွင်းဝႃႈ တေ ဢမ်ႇႁူပ်ႉလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉတၢင်းၶၢဝ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ဝူၼ်ႉယူႇ ဝႃႈ တေသူၼ်းတုမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ် ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉၵူၼ်းၼမ်ၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႆႉ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ တေတူၺ်းသၢႆငၢႆမၼ်းသေ လူင်းၵႂႃႇပဵၼ်ႁိူၼ်းဢဝ်ႁိုဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးၸမ်ထိုင်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၵွၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ သမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ပႆႇႁူႉဝႃႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁႃသဵင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ပႃႇတီႇဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ်ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 30 ပႃႇတီႇပၢႆ။ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ သုၼ်လဵဝ် (တတီးပူၵ်ႉၵလ) သမ်ႉ မီး 22 ၵေႃႉ။ ပႃႇတီႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ မီးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇ ဝႃႉ  (သၢမ်ပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ)၊ ပႃႇတီႇပဢူဝ်း 2 ပႃႇတီႇ၊ ပႃႇတဢၢင်း၊ ပႃႇတီႇၵယၢၼ်း၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း၊ ပႃႇတီႇၶႄႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း