Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွင်ႇသီႇ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ လၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ်။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလိူၼ် ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသႃႇ ၼႂ်းၵႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈပိူင်သွၼ်ဢၼ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ်

ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းလၢႆ ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇတေ ၵုမ်းၵႅဝ် ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင်  ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းမူတ်း ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၼၼ်ႉလႃးလႃး၊ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ယႃႇၵႂႃႇႁဵၼ်းဢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆသေ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵႂႃႇၶဝ်ထႅဝ် ထွၼ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ KBZ မၢႆ 1 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း၊ တင်ႈတႄႇ...

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈၵူၼ်း တၢႆ 1 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းပလိၵ်ႈ ႁေႃႈၵႃးလူင် လေႃႇတမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သၢႆႇၵႄႇ) လႄႈ ၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လူႉၵွႆလၢႆၵၼ်း၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆၵေႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ႁေႃႈၵႃးလူင်ၽႃႇတၢမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ လေႃႇတမ်ပႃးၵူၼ်း လႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img