Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး

တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တေဢဝ်မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေပၢင်းဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် SNLD ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ၼႆႉယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2022 ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢႃယု 79 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉမၼ်းၸဝ်ႈၵမ်းၵမ်းဢမ်ႇယူႇလီ။ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ 2 ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉ  ပဵၼ်ဢႄႊလ်သၢႆႊမႃး သေ ၵႂင်ၵႂင်ၵႃးၵႃးဝႆႉ။ ဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇလီယူႇတင်းဝူင်ႈ။ ၼႂ်ၼႆႉ...

ၸၢႆးၼုတ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တႅၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး။  ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ - “ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုတ်း(ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ၊  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ပဵၼ်လုင်းလႃႉၽေႇ”- ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းသေ...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD တုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၵႂႃႇထႅင်ႈ

CEC ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁႂ်ႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/9/2020 ဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပွင်ၵၢၼ် ၸင်ႇလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ထိုင်  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 27 ပီ 2020 လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။  ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလီၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img