Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢင်ဝဵင်း

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ ထပ်းၵၼ်

 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်   3 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:35 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တီႈႁိမ်းယေး ငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ 1 ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီး 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇထွႆၵၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇယွမ်းထွႆထွၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးၵၢပ်ႇလႅၵ်း/  ၵႃးတႅင်ႉယိုဝ်းသိုၵ်း 3 လမ်း၊ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်းလႄႈ ၵႃးၼမ်ႉ  မႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းၶႂၢင်တၢင်းဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img