Saturday, July 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ/ ႁူၺ်ႇ ထပ်းၵၼ်

Must read

 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်   3 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်။   

Image: CJ/ ႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:35 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တီႈႁိမ်းယေး ငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ 1 ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း ၵပႃႉယႅတ်ႇတၼႃႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈၶႃႈ တီႈမူႇၸေႊ တႅၵ်ႇ သၢမ်ႁူၺ်ႇထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 7:35 – 8:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၶႃႈ။ သဵင်မၢၵ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ် ၵူၼ်း  မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

CJ/ မၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႆႇတၼ်းတႅၵ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ်မႃး 2 ၵေႃႉသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ်  ။  

  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၼႄယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တၢင်းပွၵ်ႉ ၶရိတ်ႊယၢၼ်ႊလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၸွမ်းလင်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်  ၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆး ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ ဝႆႉ 27 ၵေႃႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း