Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵႃးၽႃႇၵၼ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃး 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃး သွင်လမ်းၽႃႇၵၼ်...

ၵႃးႁူၵ်းလေႃႉလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ  ၵႃးႁူၵ်းလေႃႉလမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းတၢင်းမိုၼ်ႈသေ ၵႃးႁူၵ်းလေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သဵၼ်တူၵ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆၵိုၵ်းရူတ်ႉၵႃး 1 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈ ႁိမ်းသုမ်ႉယၢမ်း ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းဝီး။ ၾႆးမႆႈၵူၼ်းတၢႆၵိုၵ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img