Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၶႃပုတ်းတင်းသွင်ၶွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇ ႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း) ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ထိုင်တီႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉၺႃးၶႃႈၸွၵ်းထူင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆသေ ၸွၵ်းထူင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၵွင်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်း10 မူင်း ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁေႃႇပူၵ်ႉတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႊၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပိၵ်ႉသႅင်ႇၶဝ်ဝႆႉ မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼႆႉလႄႈ ထၢင်ႇဝႃႈ...

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၵႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃး ႁေႃႈလဵၼ်ႈပၢႆႈၵမ်ႈသိုဝ်ႈ။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဝႃႈႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉပၼ်ၽွင်ႈၼႆသေ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၶၢႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊတၢႆသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 15 ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်း ၵႂႃႇၽဝ်ပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႃးၵဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27 ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမူႇၸေႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွၼ်း မီးတင်းၼမ် ။ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢေၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝႃႈ “ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ”

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်သႂ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉတင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ WE WANT DEMOCRACY  “ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ”။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် New Star...

Latest news

- Advertisement -spot_img