Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ဝႃႈ “ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ”

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်သႂ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉတင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ WE WANT DEMOCRACY  “ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ တီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ”

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉဝႃႈ We Want Democracy

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် New Star Light မေႃးၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼႆလႄႈ ၶဝ်မႃးႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႇပေႁႂ်ႈတႅမ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃး ႁႄႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈယဝ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ မီးသွင်တီႈ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼင်ႈသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် တီႈၼႃႈလုမ်းၽူႈ ၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဝ်ႇမူႇၸေႊ။ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇ တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ႁိမ်းၶူင်းၵၢၼ် New Star Light  သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၵၢႆႇၸူးမိူင်းၶႄႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလူင်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉဝႃႈ We Want Democracy

“ထိုင်မႃး ယၢမ်း 12 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈၸုမ်းၵႂႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈ New Star Light ၼၼ်ႉ မီး လွင်ႈမေႃးမေးၵၼ်သေ မီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူးတီႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း New Star Light ၶဝ် တင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ပေႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ WE WANT DEMOCRACY ၼၼ်ႉယူႇၼႆလႄႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ”- ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်း မိူင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ဢမ်ႇယင်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း