Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 200 ပၢႆ ႁူပ်ႉၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 200 ပၢႆပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝႆႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆ တၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႉတီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း(ပူႇတႃႇ) ထိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 200 ပၢႆ ႁူပ်ႉၽူႈတႅၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 200 ပၢႆ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈႁႃတၢင်းၵႄႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈ ဝဵင်း လႃႈ သဵဝ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img