Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 200 ပၢႆပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝႆႉ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်လၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/04/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆ တၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႉတီႈဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း(ပူႇတႃႇ) ထိုင် ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ(မြို့တော်ခန်းမ) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးၶမ်းၵေႃႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းၵႂႃႇၼႆႉ ဢေႊၶိူဝ်ႊမၼ်းမီး ၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ႁဵတ်းတပ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႄႉမၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းတေႃႈ လဵဝ်ၼႆႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉပဝ်ႇဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းၶၢင်ႈတပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ။ ဢေႊၶိူဝ်ႊမၼ်းတေ မီး မွၵ်ႈ 200 ပၢႆၵႃႈၼႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈ ၶိုၼ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၶိုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးတီႈႁဵတ်းၵိၼ်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ

ၵူၼ်းပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိပ်းပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – တီႈလိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵိၼ်မႃးပၢၼ် သိုပ်ႇပၢၼ် ၊ ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉဢမျႂၵ်ႈ ယိုတ်းၵႂႃႇပူၼ်ႉမႃး 30 ပီပၢႆ၊ တီႈလိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉသေ ပဝ်ႇႁၢမ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းၵေႃႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တီႈလိၼ်ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ မီးပၢၵ်ႇပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်လွၵ်း သေ ၶၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆၵူၺ်း။” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶိုၼ်း ထိုင်ၼႂ်းသၽႃးၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈၼႂ်းလုမ်း ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ လၢတ်ႈ ၼႂ်းလုမ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်သမ်ႉ ႁဵတ်းလွၵ်းသေ ၶၢႆၵိၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ။ တီႈလိၼ်ပဝ်ႇ လိၼ်ႁၢမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယွၼ်းၽဵဝ်ႈသေတေႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃၵိၼ်ၼႆ ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်လၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1992 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း