Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵမ်ႉထႅမ်

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၺႃးၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ယိပ်းပၢႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမီး မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၵေႃႉ သီႇႁႃႈႁဵင်ၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝဵင်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:50 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပႆႁွပ်ႈဝဵင်း  တႄႇဢဝ်ပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သေ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိူင်းၼႄႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တူဝ်ႈထိုင်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/07/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတြႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img