Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢီႇၼၢႆး

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်းမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လၢၵ်ႈမိတ်ႈၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႅင်းသေ ၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးလႄႈ တီႈတၢင်းၽႄမိူင်းယဵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉတူႈ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸႂ်ႉၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းဢီးၵူႈၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈ လူင်းဢီးၵူႈၵေႃႉ။     ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်း တီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ဢမ်ႇငၢႆႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊  လႆႈလူင်းဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႃႈၵဵတ်ႉမၢၼ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူင်းရူတ်ႉသေ ၶပ်းရူတ်ႉၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းလူင်းဢီးသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။   ယဝ်ႉၸင်ႇဢီးၶၢမ်ႈၶူဝ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇတေလႆႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း -...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းRCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢီႇၼၢႆးႁဵင်ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝိႁၢရ်မၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မူႇဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 01/11/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img