Tuesday, September 26, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸႂ်ႉၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလူင်းဢီးၵူႈၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈ လူင်းဢီးၵူႈၵေႃႉ။  

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
ႁၢင်ႈၾၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

  ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်း တီႈၶူဝ်ဢီႇၼၢႆး ဢမ်ႇငၢႆႈမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊  လႆႈလူင်းဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႃႈၵဵတ်ႉမၢၼ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူင်းရူတ်ႉသေ ၶပ်းရူတ်ႉၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းလူင်းဢီးသေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။   ယဝ်ႉၸင်ႇဢီးၶၢမ်ႈၶူဝ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇတေလႆႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတၢင်းဢီႇၼၢႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်ႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ တၢင်ႇၼၵ်းမႃးၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈလူင်းဢီးမူတ်းမူတ်းၶႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉ ႁဵတ်းယူႇၶႃႈ။ လွင်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ ဝၢႆးၶဝ် ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈၵျၢမ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၶူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႄႉသေၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သင်ပႃးထူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၽႅဝ်ၼႂ်းထူင် ၼႂ်းထွင်း ၊ ထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၵႂႃႇလႂ်၊ မႃးလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လိုမ်းတူဝ်သေ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇၾၢႆႇပုၼ်ႉၶူဝ်ၼႆ ၶဝ်ႁႄႉဢေႃႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈလူင်းဢီး ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁဝ်း ပွၵ်ႈမႃးၾၢႆႇၼႆႉၶူဝ်သေ၊ လႆႈ ၶိုၼ်းဢီးၵႂႃႇၾၢႆႇပုၼ်ႉၶူဝ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈၶီႇၵႂႃႇဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉတၢင်းသွင်ၾင်ႇၶူဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ”-  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးၼႆႉ မီးၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၾင်ႇပုၼ်ႉၾင်ႇၼႆႉ တေၵႂႃႇမႃး ႁႃၵၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈလူင်းပႆ လူင်းဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈဢဝ် ၵူႈၵမ်း၊ ၵႃးတၢင်ႇၽိုၼ်း တၢင်ႇထၢၼ်ႇၵေႃႈ ၺႃးၶဝ် ယွၼ်းဢဝ်ၽိုၼ်း ဢဝ်ထၢၼ်ႇ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶီႇၵႃးဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶဝ် တေၶဝ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶဝ်။ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် မႃးလႂ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းမၢႆရူတ်ႉၵႃး မၢႆၾူၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  မႃးလူမ်ႇယိုဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းၶႄႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မႃးလူမ်ႇယိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉမႃးလူမ်ႇယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ် ၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း