Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႈ 600 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵေးသီး ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 600 ပၢႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမီး 1000 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၼိမ်ယဵၼ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်ၵိုင် တီႈ ဝတ်ႉၼွင်လႅင်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 100 လႄႈ တီႈ ဝတ်ႉပၢင်ႇလႅင်...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ယဝ်ႉ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽႃႈသိူဝ်ႇ ၽႃႈယၢင်လႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 RCSS တင်း SSPP  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်လႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 300 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလွႆႁူၼ်း သွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်းၵေးသီး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ တိၼ်လွႆႁူၼ်း (လႅၼ်လိၼ် ၵေးသီး မိူင်းၵိုင်) ၸိူဝ်းယူႇၾင်ႇမိူင်းၵိုင် လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ   ႁူဝ်ၵူၼ်း 376 ၵေႃႉ  လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းၵိုင် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 - 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း  တင်း ၼမ်။ သိုၵ်း RCSS...

Latest news

- Advertisement -spot_img