Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်။ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ဢေႇလိူဝ်...

လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020 ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 8/11/2020  ဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈ ၽွင်းတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (6) ...

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တိုၵ်ႉၶိုၼ်းထတ်းထွင် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1)  ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢိၵ်ႇမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶိုၼ်းထတ်းထွင် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တီႈၼေႃႇတႅၼ်း ၽွင်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (1) ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢိၵ်ႇမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတၢမ်းလင် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD)...

ၽူႈတႅၼ်းသိူဝ်ၽိူၵ်ႇမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေၵၢၼ်ႉတင်းသွင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်တင်ႈ 2020 ၼႆႉ သင်ႇပႃႇတီႇ တႆး ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်တိုတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တင်းသွင်ၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်၊ ပႃႇတီႇၵၢင် ၸၢင်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႈ 2015 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၶျၢင်း  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ဢူးႁွႆတိၼ်း လႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း 9 ၵေႃႉ  ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉ  လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ  ၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ဢူးႁွႆတိၼ်း ဢၼ်ၺႃးတိပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပႃးတင်းၽူႈၶပ်းႁိူဝ်း၊ လၢမ်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img