Sunday, June 16, 2024

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၶျၢင်း  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ဢူးႁွႆတိၼ်း လႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း 9 ၵေႃႉ  ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉ  လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ  ၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

Photo သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ – ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ဢူးႁွႆတိၼ်း ဢၼ်ႁႃးၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇတိဝႆႉ

ဢူးႁွႆတိၼ်း ဢၼ်ၺႃးတိပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း။ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပႃးတင်းၽူႈၶပ်းႁိူဝ်း၊ လၢမ်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 10 ၵေႃႉ။  ၺႃးတိမိူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း သေ ၶီႇႁိူဝ်းမႃး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ။

- Subscription -

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ၵူၼ်း 10 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇတိ၊ ဢၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ   5 ၵေႃႉ(ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၵလတၼ်ႇ) ၼၼ်ႉ AA ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ဝၢႆးလင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း။ ၵူၼ်းၶဝ် 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇၽွင်းၺႃးႁွင်ႉၵႂႃႇတႃႇထဵတ်ႈထၢမ်။ တႃႇသူင်ႇတူဝ်တင်း 5 ၵေႃႉၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 5 လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉတႄႉ လွင်ႈဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း လွတ်ႈမႃးပႃးႁႃႉဢမ်ႇပႃးၼႆတႄႉဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃး။ ၾၢႆႇတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶျၢင်းၵေႃႈလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ဝႃႈ ဢၼ် ပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႆႉ ပႆႇပႃး ဢူးႁွႆတိၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်ႊၺုၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇ NLD လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ – ၸိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇတူၺ်းၶူင်းၵၢၼ်ၵၢႆႇၶူဝ်ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ ၵလတၼ်ႇ သေႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/11/ 2019 ။  – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်ၶဝ်ႁၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်သေ ပၢင်တိၵ်းၵေႃႈၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ၼႃႇဝႃႈၼႆ။

Photo Reuters – ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၵလတၼ်ႇ ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၵလတၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2008။ ၾၢႆႇမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ငိုၼ်း ဢမေႇရိၵၼ်ႊတေႃႇလႃႇ 250 လၢၼ်ႉ။  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶျၢင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2019 ၼၼ်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ VOA

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း